Impressum

Arrival 27 09- 2023
Departure 28 09- 2023

Właścicielem Hotelu Maxymilian*** jest:

Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k.

ul. M. Borzymowskiego 3-4

78-100 Kołobrzeg


NIP 6711816785

REGON 360601048

KRS nr 0000539973, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS

Numer konta 05 1240 3927 1111 0010 6297 2841

Osoba uprawiona do reprezentacji spółki: Izabela Zug - Prezes Zarządu Prima Hotels Sp. z o.o. (komplementariusz)

Polityka prywatności

Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązują się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych ("Dane Osobowe"). Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi; imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że strony internetowe www.hotel-maxymilian.pl oraz www.maxymilian-hotel.pl firmy Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów www.hotel-maxymilian.pl oraz www.maxymilian-hotel.pl należących do Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy rezerwacji będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Podczas korzystania z witryny www.hotel-maxymilian.pl oraz www.maxymilian-hotel.pl możesz zostać poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Posłużą one do korzystania z niektórych części serwisu www, w tym do prenumeraty newsletter. Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu. Zaprenumerowanie newsletter należącego do Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi najnowszy newsletter. Użytkownicy korzystający z serwisu firmy Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.

Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny www.hotel-maxymilian.pl oraz www.maxymilian-hotel.pl firmy Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym. Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania.

Zamawianie usług

Zamawianie usług oferowanych przez Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Subskrypcja newsletter wymaga podania adresu e-mail, na który będzie dostarczana elektroniczna prenumerata. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania prenumeratorom newsletter treści o charakterze zarówno komercyjnym jak i niekomercyjnym. Prenumerata może zostać w każdej chwili przerwana przez kliknięcie na odpowiedni link zamieszczony w przesyłanym newsletterze.

Witryna www.hotel-maxymilian.pl oraz www.maxymilian-hotel.pl firmy Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia i nie odpowiadamy za informacje zebrane od tej grupy wiekowej.

Bezpieczeństwo

Na naszych stronach internetowych podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Prosimy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e-maile, przesyłane na i przez tę stronę, mogą być niezabezpieczone.

Niezapowiedziane wiadomości

Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Prima Hotels Sp. z o.o. Sp.k.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.

Pliki cookies

Strona internetowa www.maxymilian-hotel.pl oraz www.hotel-maxymilian.pl, używa plików "cookies" w celu lepszego dostosowania się do potrzeb naszych użytkowników. Brak zmiany ustawienia przeglądarki interne­to­wej ozna­cza ak­cep­ta­cję dla sto­so­wa­nych na stronach www.maxymilian-hotel.pl oraz www.hotel-maxymilian.pl pli­ków "co­okies".

"Cookies" (pliki z informacjami konfiguracyjnymi) ułatwiają korzystanie z witryny, zapisując dane potrzebne do zalogowania i zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu jest również możliwe bez używania plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili można je wyłączyć lub ustawić przeglądarkę internetową tak, aby informowała o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem tego typu plików.


ZOBACZ CO DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIŚMY

Show on the map