COVID-19 informations

Arrival 27 09- 2023
Departure 28 09- 2023

W trosce o Wasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Naszych pracowników, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dostępnymi na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe, wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny.

Bezpieczeństwo na terenie hotelu i recepcji:

 • Do hotelu prowadzi tylko jedno wejście/wyjście
 • Obowiązuje zakaz przebywania w pokojach hotelowych osób niezameldowanych
 • W trosce o innych przebywających w hotelu Gości, hotel do obiektu przyjmuje tylko osoby zdrowe. w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu Gość i osoby mu towarzyszące nie zostaną przyjęte do hotelu
 • Na terenie obiektu, w poszczególnych strefach znajdują się  informacje o maksymalnej ilości Gości, która w danej chwili może przebywać w określonej strefie
 • Na teren hotelu mają wstęp wyłącznie Goście hotelowi, pracownicy i dostawcy/serwisanci
 • Goście, pracownicy i dostawcy/serwisanci mają obowiązek dezynfekcji rąk zaraz po wejściu do hotelu, na terenie hotelu poruszają się w maseczkach oraz w rękawiczkach jednorazowych
 • W przestrzeniach ogólnodostępnych znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym: wejście główne, w pobliżu toalet ogólnodostępnych w  lobby recepcyjnym, na każdym piętrze przy windach, w barze i restauracji
 • Wszystkie powierzchnie oraz elementy wyposażenia w przestrzeniach ogólnodostępnych są systematycznie dezynfekowane oraz wietrzone
 • Windą należy jeździć pojedynczo lub w gronie osób zakwaterowanych w jednym pokoju. Zachęcamy do korzystania z klatek schodowych
 • W lobby recepcyjnym obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej, zalecanej odległości między Gośćmi
 • W recepcji została zamontowana przezroczysta osłona
 • W recepcji możliwy jest zakup maseczek jednorazowych
 • Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych
 • Wprowadzone zostały ograniczenia w korzystaniu z basenu i sauny.
 • Nasi pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i utrzymywania hotelu w podwyższonym reżimie sanitarnym.
 • W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych podczas pobytu Gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym recepcję
 • Hotel zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyjmowania Gości w sytuacji wystąpienia na terenie hotelu podejrzenia zakażenia, które to wstrzymanie może być wynikiem działania służb sanitarno-epidemiologicznych. Sytuacja taka będzie traktowana jako działanie siły wyższej, niezawinione przez hotel i wykluczające odpowiedzialność hotelu za ewentualne poniesione szkody.
  W takiej sytuacji hotel dokona zwrotu zaliczki lub odliczenia za niewykorzystaną część pobytu.

Pokoje hotelowe

Po każdym pobycie pokoje hotelowe są sprzątane i wietrzone z zastosowaniem szczególnych procedur dezynfekcji,  z dochowaniem  należytej staranności i zgodnie z wytycznymi GIS

Serwis pokoi w trakcie pobytu odbywa się, po uprzednim zgłoszeniu w recepcji, wyłącznie na życzenie Gościa i pod jego nieobecność w godz. 08:00-14:00

Bezpieczeństwo osobiste

Zachęcamy Gości do regularnego mycia rąk mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w hotelowych łazienkach, do dezynfekcji rąk oraz  do utrzymywania bezpiecznej odległości w kontaktach bezpośrednich

Ważne telefony

Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu: tel. 94 352 35 54

Telefony alarmowe Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu
tel. 694 493 755 oraz 692 416 706  (w sytuacjach awaryjnych)

Infolinia NFZ tel. 800 190 590

U NAS poczujesz SIĘ BEZPIECZNIE

Show on the map